Zwroty

Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
  4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827).
  5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien przesłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: ul. Prof. W.M.Bartla 19E/25, 30-389 Kraków oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
  6. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie